Skrivet av: Henrik Arnstad | lördag, 24 oktober 2009

”En viktig insats för det demokratiska samtalet” — recension i Aftonbladet

Det blev ett helt uppslag när Aftonbladet recenserade boken. Ävenså puff på tidningens förstasida. Recensenten Torsten Kälvemark skriver:

Det finns många svarta hål i europeiska historieböcker […]. I mer än 50 år har vi levat med en historierevisionism, en retuscherad och förskönad berättelse, delvis påverkad av det kalla kriget. Det som inte passat in i nationella hjältemyter eller aktuell stormaktspolitik har förtigits.

Det är om detta som Henrik Arnstads bok Skyldig till skuld ytterst handlar. Han reser runt i några länder i Europa och ser hur man selektivt förträngt sitt förflutna. Samarbetet med förlorarna är det ingen som vill tala om. I Österrike vill ingen låtsas om vad som hände under 30- och 40-talets mörka år. Italienarna har glömt sin grymma ockupationspolitik i Grekland. I Finland börjar man först nu lyfta fram de ryska krigsfångarnas öde, Mannerheims order om koncentrationsläger för rysk civilbefolkning och samordningen med tyskarna inför kriget 1941.

Kälvemarks slutsats om boken är mycket smickrande:

Jag är kluven till Arnstads bok. Den är ojämn både i stil och disposition. Men det väsentliga är ändå att han ställer de rätta frågorna och utmanar historiska försköningar. Det är en viktig insats för det demokratiska samtalet.

Läs hela recensionen på aftonbladet.se.


Responses

 1. Boken är oerhört tankeväckande och nationalisterna på andra sidan Bottenviken får sig förhoppningsvis en tankeställare.

  Däremot ställer jag lite frågande till påståendet att det fanns ett massivt folkligt österrikiskt stöd för samgående med nazismen. Anders Persson har i sin förtjänstfulla lilla skrift ”Österrike mellan Hitler och Mussolini” nagelfarit frågan. Hans tes är att endast ca 30 procent hade röstat för ”Anschluss” om Schuschniggs folkomröstning ägt rum. En hemlig Gestapo-rapport från den 29 juni 1938 gjorde gällande att 35-40 procent av ämbetsmännen i Tyrolen vara öppna eller förtäckta motståndare till Hitler. Antalet övertygade nazister var mindre än 15 procent.

 2. Bäste Sveneric,

  Du sätter fingret på en intressant problematisering, angående Österrikes roll i Tredje riket. Landet tas onekligen med militärmakt! Det är ju detta som hela offerdiskursen utgår ifrån, vilket jag beskriver i boken.

  Poängen, som jag uppfattar den, är att denna initiala skepticism (kan man använda det ordet?) snabbt går över i entusiasm. Framför allt under framgångsåren 1940-1941.

  Vad har Persson att säga om denna tid?

 3. Persson uppehåller sig inte vid den här tiden utan gör stopp vid Anschluss 1938. Han har en väldigt intressant diskussion om vad som hade hänt om österrikarna satt sig till militärt motvärn 1938.

  Han hävdar att moralen inom den österrikiska armén var hög. Endast fem procent var nazister bland trupperna. Hitler lät göra stora utrensningar inom den österrikiska officerskåren. 20 generaler avskedades liksom en tredjedel av generalstabsofficerarna. De övriga pensionerades, sattes på mindre betydande poster eller sändes till kommendering långt från Österrike. Försvarsministern Zehner lät man avrätta.

  Däremot hade österrikarna knappast kunnat göra motstånd längre än möjligen någon vecka, alltså i nivå med Nederländerna 1940. De österrikiska förlusterna beräknades ha uppgått till ca 30 000 stupade. Motstånd hade varit heroiskt men utsiktslöst.

  Men ett motstånd hade ändå varit betydelsefullt. Hitler hade berövats triumfen att framstå som befriare utan i stället stått där blodig med slaktarkniven. Folken i Europa hade tidigare kommit underfund med nazismens rätta ansikte. München-uppgörelsen hade blivit politiskt omöjlig och tyskarna hade aldrig vågat använda österrikare i den tyska armén.


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: