Skrivet av: Henrik Arnstad | måndag, 23 mars 2009

Fascisterna går samman med Berlusconi

Silvio Berlusconi, foto Roberto Gimmi

Silvio Berlusconi, foto Roberto Gimmi

Den italienska fascismens arvtagare Alleanza Nazionale går samman med Silvio Berlusconis parti, skriver Dagens Nyheter idag:

Det italienska högerpartiet Nationella Alliansen (AN), arvtagare till den italienska fasciströrelsen, upplöstes på söndagen så att partiet kan gå samman med koalitionspartnern premiärminister Berlusconis konservativa parti.

Nationella Alliansen är näst största partiet i landets styrande koalition och den 57-årige AN-ledaren Gianfranco Fini tros vara den som kommer att ta över ledningen om 72-årige Silvio Berlusconi skulle välja att dra sig tillbaka.

Beslutet om sammanslagningen fattades på AN:s partikongress i helgen. Under kongressen sade Fini att han och andra före detta AN-politiker kommer att kräva inflytande i det nya partiet, som håller sin första kongress nästa vecka.

Fini har arbetat hårt för att distansera AN från några av de mörkaste kapitlen i fascistledaren Benito Mussolinis styre. Han orsakade dock kontrovers när han beskrev Mussolini som ”1900-talets störste statsman”.

Snart kan alltså Västeuropa ha den italienska fascismens arvtagare som regeringschef i EU-landet Italien.


Responses

 1. ——————————————————–
  ”SYNA SVERIGES BLINDA FLÄCKAR ” skriver Ola Larsmo i Dagens nyheter idag, 28 mars. Det är redan gjort, redan 1952, av kände UD-mannen Ingemar Hägglöf.
  ——————————————————–
  TYSKE LEGATIONSRÅDET SEIF, PRINS VON STEIN, VON TRAUTWETTER, PÅ TYSKA LEGAT-IONEN, OCH DE ANDRA I SVENSKA REGERINGEN ; UTRIKESMINISTER ANÈR, UTRIKSMINISTER BARON BRETTNER, BRITTISKA DIPLOMATERNA, FREDRIK BANCROFT, AUGUST PUMPKIN :

  Varför finns det så få, skönlitterära skildringar utgivna om kriget i Sverige ? Som saknar sin egen genre, helt utlämnad till ”deckardrott-ningar” som ibland opererar lite förstrött på området, och kommer hem som miljonärer… Bara killar, som tragglar ansvarsfullt med krig, och år/an/tal, och moral, skrattar väl Marklund & Läckberg, på hemmafronten – hela vägen till banken.

  ”Kalla kriget” hade ju sina författare saliga i å-minnelse, där gick den genren till botten med Röd oktober, som en Mur av sten, som Wasa /Warz-awapakten, med segel och allo, så att en deckar- & snutsvallvåg uppstod. Larsmo har väl varit inne på ämnet tidigare och denna blogg kan säkert ge uppslag till nya kassasuccéer, när nu Larsmo öppnat dammluckorna på ett helt DN-uppslag.
  ———————————————————
  Därför kan det vara intressant att visa åtminstone ett exempel som diplomaten, Gunnar Hägglöf gav ut redan 1952, under pseudonym, om andra världskriget genom sitt tydligen alter ego, den brittiske diplomaten ”Fredrick Bancroft” , och brittiske ministern i Stockholm, efter Clark. Kerr, (U.K. repr. Moskva 1944´), ” August Pumpkin. ”
  ——————————————————–
  Paradis för oss : roman om Sverige undet andra världskriget / av Frank Burns . pseud. för Gunnar Hägglöf. Norstedt & Söners förlag 1952. Fredrick Bancroft: (Titel : efter Shakespeare Rickard II: , Vårt nya Eden, paradis för oss…)
  ———————————————————
  Alla är med, Brandell, Sveriges ÖB, Baron Brett-ner, utrikesministern här tämligen milt behand-lad, men lika pikad för sitt spelberoende på Valla del Sol, redan 1952, redarsocietén dir. Ivar C:son Segelgren, (A:son Johnson?) finansminister Blix-én, (Wigforss?) statsminister Per-Olof Pehrson
  (bra stalltips 1952 av Hägglöf, på kommande (s)-statsministrar, 2 av 3 rätt ! Nuder floppade) , Baron Rabén (Richert i Berlin)

  Den sovjetiske diplomaten Alexandra Kollontaj, ”revolutionens ros”,är en av de få som fram-träder i original (avled samma år) som får nyck-elrepliken : ”

  KOLLONTAJ: Vad vi begär är egentligen så obe-tydligt. Lite säkerhet för Leningrad. Det är allt. Med en smula common sense skulle affären snart vara likviderad. ” – – –

  Så sant som det är sagt, och helt ”utan bravado” t.o.m. Burns/ Hägglöf och Arnstad ligger på sam-ma förlag P.A. Norstedt & söner, Hägglöf skrev boken under kallaste kriget 1952, som då ännu inte var ”historia”.
  ———————————————————
  Några ”citat: Från Hovslagargatan:

  SEIF: Tyska legationsrådet: ” Till intet pris vill Führern ha ett tvåfrontskrig. Därför har han gjort pakten med Ryssland. Nu gäller det att hålla bolsjevikerna vid gott humör, tills dess Führern beslutat att tiden är inne för att ändra politiken. Det är möjligt att genom trycket av våra fram-gångar i Europa, som vi kan hoppas vinna infly-tande i Sverige. Steg för steg, från toppen och nedåt.

  (Tyskt sändebud, Prins von Stein, samt von Trautwetter, AA.)

  SEIF: ” . Vad den engelska diplomatin vill åstad-komma är naturligtvis en regering som vill enga-gera Sverige så djupt i det kommande kriget mellan Finland och Ryssland, att det kan uppstå en tvist mellan oss och ryssarna – ”divide et imp-era ” för att vädra mina latinska kunskaper.

  SEIF: ”- Enligt min mening Durchlaucht, fortsatte han, är det utomordentligt viktigt att hindra sve-nska regeringen att engagera sig för mycket i Finland.

  ”Utrikesminister Anér (SANDLER) söker ta led-ningen. Han är 100% marxist. Han har t.o.m. översatt Marx till svenska. Det är han som vill engagera Sverige, att hjälpa Finland att åstad-komma missförstånd och tvist mellan oss och ryssarna.”

  PRINS STEIN : Vilken är nu egentligen vår ställ-ning till Finland i dess förhållande till vår nya bundsförvant Ryssland ?

  SEIF : Att Himmler min chef i SS har den största sympati för Finland. Även Führern. Men sympatier
  är en sak, Realpolitik en annan. Führern vill ej ha tvåfrontskrig, därav pakten. Nu gäller det att hålla bolsjevikerna vid gott humör tills Führern ändrar politiken.

  SEIF: Det är möjligt att det kommer att kosta Finland en hel del. Låt oss hoppas att finnarna kan försvara sig själva en lång tid framåt. Kanske snart kanske om ett par månader kommer vår Führer att belöna dem, för vad de gjort och till-intetgöra den värsta av våra fiender , bolsjevik-erna.

  SEIF: Men nu gäller det återtog Seif, obarmhär-tigt att hindra Sverige från att engagera sig för djupt. Det finns en hel del svenskar som vill ha en aktivare politik för att hjälpa Finland, de som hatar bolsjevikerna av sociala skäl.

  TRAUTWETTER: Adolf Hitler oroar sig för aktivis-men i Sverige, har varnat ministern i Berlin för riskerna med frivilligrörelsen.

  SEIF: Samlingsregeringens utrikesminister Anér har bringats på fall, sökte hetsa upp svenska regeringen för att åstadkomma en ny aktivistisk regering. Anér arbetade målmedvetet för att få Sverige i krig med Ryssland och ett konfliktämne mellan Tyska riket och Sovjetunionen. Anérs avgång ses som en framgång för riksutrikes-ministerns politik. – – –

  AUGUST PUMPKIN: (Englands ambassadör:) – Jag har sällan sett baron Brettner se så sliten ut som den senaste veckan. Men han har skött sig bra. utan Brettner och madame Kollontay vet jag sannerligen inte hur det skulle ha gått.” – – –

  SWINEMÜNDES HAMN 8 APRIL 1940.
  (Stabshögkvarteret)

  GENERAL JODL: ”- Ja. jag vill inte göra er orolig Falkenhorst,men jag kan inte undertrycka den reflexionen att det här språnget över Nordsjön är det djärvaste äventyr som vår generalstab någ-onsin har planerat. Salig Moltke måste vända sig i sin grav.

  ” – Operationsmässigt skulle det ha varit mycket bättre att inte ta risken av transporterna över Nordsjön, utan i stället gå över Sydsverige. Med vår absoluta överlägsenhet i luften skulle det knappast ha berett oss några svårigheter att landstiga på den skånska kusten.

  Svenskarna är förresten alldeles oförberedda. Nackdelen skulle bara vara den att vi skulle behöva en rätt avsevärd tid för att komma upp till norra Sverige.

  Det är ju där som järnmalmsgruvorna ligger. Engelsmännen skulle kunna hinna med att spränga kraftverk och gruvanläggningar i luften. Därför avstod der Führer från sin plan.”
  ———————————————————

 2. ———————————————————
  SVERIGE, SÄPO & SKA, OCH INTERNATIONALE KRIMINAL-POLIZEILICHE KOMMISSION : (IKPK) -1945 (föreg. till Interpol)

  Doc. Harry Söderman Statens kriminaltekniska anstalt, skötte alla kontakter med IKPK från 1939, brev, telefon, radio.

  ” Säpokommissarien och kommunistjägaren
  Martin Lundqvist var med några kollegor och
  besökte Reinhard Heydrich i mars 1941, och uttryckte då önskemål att få besöka ett koncentrationsläger. ”
  ———————————————————
  Vid Anschluss 1938 avsatte nazisterna IKPK:s president Michael Skubl, som sattes i husarrest, varför SD-chefen Reinhard Heydrich en kort per-iod (mars) tog över posten.

  En ny president utsågs, Otto Steinhäusel, öster-rikisk nazist, medlem av förbjudan SS, fängslad för konspiration vid mordet på österrikiska kanslern Dolfuss, 1934. Steinhäusl avled 20.6.1940 i tbc, och generaldirektören Oskar Dressler genomförde då ett valförfarande per post, inom bestämd tid, där Reinhard Heydrich var kandidat som IKPK-president, samt förslaget att flytta IKPK:s säte från Wien till Berlin.

  Bl.a. Schweiz och Sverige (medl. 1931)röstade ja till förslagen. Övriga länder som var medlem-mar : Belgien, Danmark, Norge, Nederländerna, Bulgarien, Turkiet, Ungern, Finland, Grekland, Italien, Spanien, Portugal, Rumänien. (Tyskland)

  Werner Müller (Schweiz) blev revisor i IKPK,(sam-ma uppgift som Söderman 1942) och blev med-lem av redaktionskommittén för IKPK:s tidskrift ” Internationale Kriminalpolizei”, och stödde valet av Heydrich som IKPK-president. Schweiz bidrog med schweizerfranc till IKPK:s kostnader, och frigivningsbesked (Aussschreibungsmeldungen), korresponderade om ”internationella förbrytare”, samt skickade sin årsredovisning.

  Den 15 april 1941 , installerades IKPK i en av nazisterna beslagtagen villa,Kleiner Wannsee 16 , som tillhört en judisk ägare. En avdelningschef vid schweiziska polisen , Rothmund tillbringade på hösten 1942, tre veckor, med jaktpartier samt besök på koncentrationslägret Sachsenhausen. (Söderman besökte ju även huset 1942, som revisor av IKPK:s räkenskaper) (Huonker)
  ———————————————————-
  ”ARTHUR NEBE VAR DEN BÄSTE JAG FÖR MIN DEL FUNNIT BLAND TREDJE RIKETS MÄN”.
  ———————————————————-
  Ur : bl.a. Harry Södermans bok : Skandinaviskt mellanspel. (1945). Arthur Nebe blev chef för tyska kriminalpolisen(RKPA) 1937, och var generallöjtnant i polisen och SS-Gruppenführer, på nivån direkt under Reinhard Heydrich.(Alla
  poliser fick en grad under SS-grad efter RSHA)
  ——————————————————–
  Die Internationale Kriminalpolizeiliche Kommi-ssion: (IKPK) :Från Wien till Berlin-Wannsee:
  ——————————————————–
  Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission bildas 1923, på förslag av Wiens polischef, för-lades till Paris, flyttadeskort före Anschluss av Österrike, till Wien.

  1936 blev Heinrich Himmler Reichsführer-SS och chef för tyska polisen. (RSHA bildas i september 1939)

  ——————————————————–
  1935 (IKPK:11) Köpenhamn
  ——————————————————-
  Nazistiska polisrepresentanter deltog först 1935 på 11:e kongressen i Köpenhamn. Arthur Nebe, Hans Palitzsch, Karl Zindel, Wolf von Helldorf, and Kurt Daluege, var inte bara medlemmar i den helt nazifierade tyska polisen – utan även bland dess arkitekter

  De flesta av de tyska deltagarna i Köpenhamn hade ledande poster i ordningspolisen. Mest känd är Kurt Daluege, den avdelning som blir ökänd för deltagandet i massavrättningar i Östeuropa.(Lidice)

  I Tyskland måste nu alla kontakter till utländsk polis från lokal/regional polis ske centralt.

  Köpenhamn var den första kongressen som Nazityskland deltog i. Kort före kongressen blev SS-Grupenführer Kurt Daluege intervjuad om IKPK för tidskriften : Der Deutsche Polizeibeamte, som utgavs av Himmler. IKPK utsåg Daluege till vicepresident, och en nazistödd plan för bygga upp en central organisation för att ”bekämpa zigenare” togs under övervägande.

  Diskrimerande särlagstiftning för tyska judar införs 1935, ” Nürnberglagarna”. Men den europeiska polisen utgick allmänt från etniska och andra generaliseringar vad gäller brottsmisstankar.
  ———————————————————-
  1936 (IKPK:12): Bukarest
  ———————————————————
  Kongress i Bukarest 1936. Alla förslag gick igenom , förutom de som förutsatte samarbete med Nationernas Förbund, som Tyskland lämnat.
  Deltagare : Sverige :Söderman och polismästare Roos.
  ———————————————————
  1936/37
  ———————————————————
  Ett internationellt polismöte under italienskt värdskap hölls i Rom kort före Londonkongressen 1937, och även ett tysk-italienskt möte var planerad för mars 1936 i Berlin.
  ———————————————————
  1937 (ICPC:13 ) London:
  ———————————————————
  Vid Londonkongressen (13) 1937 bestämdes mandattiden för ICPC:s president att vara 5 år, efter att Italiens delegat röstat för detta, ända fram till 1942, även fast övriga medlemmar noterat naziinflytande. Detta kom att gynna nazisternas planer för framtiden.
  ——————————————————–
  Ett internationellt polismöte hölls i Berlin, 30.8- 10.9, 1937. I mötet deltog poliser från 15 länder, bl.a. Belgien, Brasilien, Finland, Holland, Japan, Urugay, Schweiz. Mötet leddes av Heinrich Himmler och fokuserade på det internationella bekämpandet av bolsjevismen.
  ———————————————————
  1938
  ———————————————————-
  Ytterligare en poliskonferens ägnad anti-kommu-nism, organiserades av nazisterna i september 1938 och en konferens var planerad av Heydrich så sent som i oktober 1941, men de praktiska verkningarna av dessa är oklara.

  USA medlem i IKPK från maj 1938, men avbröt kontakterna 1941.
  ———————————————————-
  1939
  ———————————————————-
  (RSHA bildas i september 1939 : alla tyska polisverksamheter centraliseras i : Reichs-sicherheitshauptamt. (Ingen kongress pga av krigsutbrottet)
  ———————————————————-
  1940
  ———————————————————-
  Enligt en rapport i polistidskriften Die Deutsche Polizei, förklarade att IKPK hade ” begärt” att Heydrich skulle överta posten som president , och samtidigt godkänt att högkvarteret skulle flyttas till Berlin, landet med den ” bäst organiserade och föredömliga polisorganisationen. ”

  “SS-Gruppenführer Heydrich Präsident der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission.” Tidskriften : Die Deutsche Polizei.
  ———————————————————
  1941
  ———————————————————-
  Ytterligare en poliskonferens ägnad anti-kommunismen, organiserades av nazisterna i september 1938 och en konferens var planerad av Heydrich så sent som i oktober 1941, men de praktiska verkningarna av dessa är oklara.

  När en IKPK-skrivelse avsänd från Berlin, Kleinen Wannsee 16, ankom, FBI avbröt FBI all kom-munikation med IKPK, från 1941.
  ———————————————————
  1942.
  ———————————————————-
  Den 4 juni dog Reinhard Heydrich i Prag, efter attentat och ersattes t.v. av: Arthur Nebe.

  Wiesenthal hävdar även att den ökända Wannsee-konferensen, hölls i IKPK:s högkvarter, men detta anses inte stämma. Wannsee hölls 20 januari 1942 i Stora Wannsee : Nr 56-58, men mötet hade från början planerats att hållas i IKPK:s hus, den 9.12.41, kl. 12.00 , i Lilla Wannsee nr 16, men möjligtvis, pga av krigsutvecklingen inställdes mötet.(Heydrich i meddel. till M. Luther). Om detta från början var avsett som täckmantel eller förväxling kan inte avgöras.
  ———————————————————-
  1943: (IKPK) Wien

  Ernst Kaltenbrunner, ledare av österrikiska SS får posten på våren 1943, som chef för SD.Skriver brev om detta 29 maj 1943, till alla medlemmar i IKPK ”satzungsgemäss” och ”Kulturwerk.”

  En konferens sammankallades för IKPK i Wien, 22-24.11. 1943, (första sedan 1938, men ej känt vad som avhandlades.1943. ) Deltog : Sverige, Schweiz, och Irland, Finland.

  (“Dr. Ernst Kaltenbrunner: Der neue Chef der Sicherheitspolizei und des SD.” Ur: Die Deutsche Polize)

  Generalsekreteraren Oskar Dressler, hävdade 1943 i en bok, att inte mindre än 21 länder, bl.a.Belgien, Schweiz, Frankrike, och USA fortfarande samarbetade med IKPK i Berlin.
  ———————————————————-
  1945 : Södermans memo:
  ———————————————————-
  E.u. Harry Söderman tog Karl Zindel, (tyska inrikesministerns representant i IKPK) i RKPA:s ledning, , innan Berlin föll, med bilen fylld av IKPK-akter. Han tog kontakt med franska myndigheter i Stuttgart, men oklart vad som hände med akterna.Simon Wiesenthal, upprepar i sina memoarer, beskyllningen att IKPK-akter gav nazisterna tillgång till identitet och uppehåll om falskmyntare som kunde tvingas att förfalska utländska valutor Sachenhausens kz. 4.000 akter, steg till 18.000 vid krigsslutet, dock överstiger nazisternas tillgång till akter genom ockupationer i Europa.
  ———————————————————
  ”ARTHUR NEBE VAR DEN BÄSTE JAG FÖR MIN DEL FUNNIT BLAND TREDJE RIKETS MÄN”.
  ———————————————————-
  Ur : bl.a. Harry Södermans bok : Skandinaviskt mellanspel. (1945)

  ”Harry Söderman besökte hösten 1942 Berlin e.u. för att revidera den s.k. Internationella kriminal-poliskommissionens, (IKPK) räken-skaper. ” (Kan ha då ha varit inbjuden som Rothmund,(Schweiz) att besöka Sachsenhausen ?)
  ———————————————————
  Söderman : Inte bara brott. (A Policeman´s lot.) (1956). Arthur Nebe och Karl Zindel, ” bägge var yrkesmän och båda två mycket svala nazister och även den nazismen nöttes av med tiden. De och jag, blev mycket nära personliga vänner och jag har alltid grämt mig över det ohyggliga slut de fick. Nebe inblandad i sammansvärjningen mot Hitler, hängd 3.3.45. Daluege avrättad i Prag 1946.
  ——————————————————–
  Ur: Söderman.
  ”Men innan denna resa hade Söderman träffat Heinrich Müller, Gestapos exekutiva överhuvud. Mid-dagen hade varit intressant, som gäster fanns hela Berlins Gestapoledning med SS-generalen (Hein-rich) Müller och (Bruno) Streckenbach, dess ideologiske ledare, i spetsen. Streckenbachs föregående var icke särskilt rekommenderande, ursprungligen affärsman, och känd internationell aktiv roddare, blev han efter 1933 Gestapochef i Hamburg.”
  ———————————————————
  (Klee: Streckenbach, Bruno : 1902- 1933, Gesta-pochef i Hamburg. 1939, Leder Einsatzgruppe 1 i Polen = 4 st. Ek. /Chef. Sipo och SD, Krakau. 1940, RSHA Amt 1. /(Orienterar i maj 1941 de Einsatzgrupper som skall sättas in mot Sovjet-unionen från juni 1941. Föreslås som eftertr. till Heydrich 1942. 1943./44 WaffenSS-general.
  (Inför bl.a. angreppet mot Polen, hålls 22.5..39 ett möte i SD- Hauptamt,Z.abt.II.2 som då leddes av Otto Ohlendorf II.P (Polen), om bl.a ev. upp-ställande av ” Einsatzkommandos”. Ett nytt möte den 5.7.39 leddes av Heydrich, deltagare : adju-tanten Hans-Hendrik Neumann,, Werner Best (Heydrichs stf.i Gestapo och kontraspion-agepolisen, chefen för Amt. III i SD, Heinz Jost, dennes medarbetare och senare efterföljare Walter Schellenberg, Helmut Knochen och även Gestapochefen i RSHA, Henrich Müller. (Franz Alfred Six : Stab Heydrich)

  Fyra Einsatzgruppen planerades, Streckenbach, Gestapochef(Hamburg) och inspektör SD, fick i skiftet juli/aug. besked av Best att resa till Wien för förberedelser att leda EG 1. Den 7.9. nådde EG1 Krakau. Utsågs senare till SIPO /SD i generalguvernementet i Krakau, i juni 1940 chef för RSHA Amt 1(Personal). Hösten 1939 i Polen 27.9 bildas RSHA efter der ”Einsatz” i Polen.
  ———————————————————-
  Ur: Söderman:
  ” Heinrich Müller : Wissen sie Herr Söderman, ich habe Sie so gern. Ich möchte Ihnen gerne einen
  Dienst machen. Darf ich Ihnen nicht ein paar Schwedische kommunisten mit als Liebesgabe im Flugzeug geben ?”

  ”Ett byte av Ernst Wollweber, mot en eller flera av de fängslade svenska spionerna (Herslow bl.a greps av tyskarna 11 juli 1942) i Polen, kunde inte Söderman hjälpa till med , ej heller fick Gestapo hålla förhör i Sverige med Wollweber.”

  ”Träffade Kurt Daluege, 1935, protektor i Prag/-Lidice. Chef för tyska polisen före Himmler. Senare Arthur Nebe och Carlos Zindel, båda var mycket svala nazister.” Greve Hellsdorf polismästare i Potsdam/Berlin.

  (De tre huvudansvariga för genomförandet av Förintelsen i Europa var : Heydrich-Eichmann-Müller.)
  ———————————————————-
  Ur: Söderman
  ———————————————————-
  ”På våren 1942 resa till Schweiz och Fria Frankrike, uppsökte Werner Müller , polischef i Bern, Schweiz, medlem i Int. krim.poliskomm. och vistas i Frankrike.”
  ———————————————————-

  ” Stannade några dagar i Berlin och träffade Arthur Nebe, som just då kom från Moskva. Så att säga framför Moskvas portar hade han tillbringat flera månader, med en stor stab poliser. Hitler hade utsett honom till polischef vid erövrandet av Moskva. Andra gången i Tyskland hösten 1942, träffade Söderman även Nebe.”.
  ———————————————————
  1.
  Nebe hade som tidigare chef för tyska krimin-alpolisen, från september 1939 inom RSHA , som chef byrå/ avdelning V, Reichskriminalpolizeiamt. Albert Widmann, på KTI (Kriminaltekniska avd.) fått i uppdrag av Nebe att bedöma olika metoder för ”euthanasi”-morden, (T4 = Tiergarten 4, NSDAP:s kansliadress) 1940-41, av mentalpat-ienter, handikappade. Nebe omtalade att Wid-mann ej behövde ta ansvar, och frågan skulle legaliseras genom lagstiftning. Widmann menade att CO-gas kunde använ-das. men Nebe antydde att anskaffningen av gasen måste ske genom KTI, så att ingen misstanke föll på NSDAP eller Führerkansliet.
  ———————————————————-
  2.
  Nebe spelade en viktig roll för att utforma Naz-itysklands behandling av romer/zigenare. Före-slog att även romer tillsammans med judar skulle transporteras till Generalguvernementet, 1940. (Nisko) något som pga av kapacitetsbrist genomfördes i mindre skala
  ———————————————————
  3.
  Nebe frivilligt erbjöd sig , av samtliga – att leda Einsatzgruppe B, vars marschväg gick från polska gränsen (23.6. Warzawa) Bialystok/Brest-Lito-wsk / Sionim/ Baranowicze / Wilna (Sk.7a, slutet juni -Litauen) / Minsk (4.7. Sk.7a +7b.+-Himm-lerbesök 14-15.8. /Bobruisk/ Gomel/ Borissow/ Polozk/ Mogilew 31.7. =EinGrp.B- stab / Vitebsk 9.7.Sk7a – 12.8./ Orsja Sk.7b. 20.7/ Brjansk / Orel/ Smolensk /Rsjev/ Medyn= 14 mil sö. Moskva, : förlades ”Vorkommando Moskau”, med tolkar, guider/ Moshaisk/ Malojaroslavez/ Tula.(Sk.8 och 9 opererar i bakom tyska trupperna)
  ———————————————————
  (Einsatzgruppe A., Ek. 2 och 3 hölls i beredskap i Pskov för ev. ” Einmarsch in Petersburg”
  ———————————————————
  4. Som ledare för Einsatzgruppe B. (best. av 2 Sonderkommando, 2 Einsatzkommando), rapp-orterade Nebe, ca 45.000 avrättade. Dem-onstrerade (Lewy) för Himmler en massavrättning av 100 personer i MInsk, en upplevelse som Himmler fann så påfrestande att han gav Nebe i uppdrag att finna andra metoder. Nebe företog då i experimentsyfte bl.a. sprängning,(Minsk) och bilavgaser (Mogilev), av mentalpatienter.
  ———————————————————-
  5. ”Nebe och Hees, RSHA föreslog Heydrich att gas-täta fordon skulle användas för att avliva männi-skor, i oktober 1941. Senare utfördes den för-sta ”provgasningen” av 30 ryska krigsfångar i kz. Sachsen-hausen.
  ———————————————————
  6. 1944 föreslog Nebe att romer från Auschwitz skulle transporteras till Dachau för medicinska experiment. Nebe blev avrättad i samband med attentatet mot Hitler, 1944,(mars 1945) men , ansågs ha deltagit i sammansvärjningen mest av opportunistiska skäl, inför det tyska nederlaget (B.Wehner RKPA).
  ———————————————————
  Söderman träffade Greve Helldorf, polispresident i Berlin. ” Ich kenne bloss eine medizin gegen den kommunismus ” das ist ein Wand und eine Büchse. ”
  ———————————————————-
  (Söderman) (Skandinaviskt mellanspel. 1945)

  … I DET PERSONLIGA UMGÄNGET EN MYCKET HYGGLIG MAN.
  ———————————————————
  HANS-HENDRIK NEUMANN: (f.d. Heydrichs adjutant, 1935-40)

  1. Anses ha varit Heydrichs (SD) sambandsofficer i Anschluss våren 1938, och även samma roll i …

  2. anfallet mot Polen 1939, att rapportera till Heydrich om Einsatzgruppernas verksamhet, (Inför angreppet mot Polen, hålls 22.5..39 ett möte i SD- Hauptamt om uppställande av ” Einsatzkomm-andos”. Ett nytt möte den 5.7.39 leddes av Heydrich, deltagare : adjutanten Hans-Hendrik Neumann,, Werner Best, (Heydrichs stf.i Gestapo och kontraspionagepolisen), chefen för Amt. III i SD, Heinz Jost, dennes medarbetare och senare efterföljare Walter Schellenberg, Helmut Knochen och även Gestapochefen i RSHA, Henrich Müller. (Franz Alfred Six : Stab Heydrich) (Fyra Einsatzgruppen planerades och sattes upp början av september.)

  3. Till Norge strax innan 10 april 1940, under täckuppdrag för Ahnenwerbe, senare deltog i …

  4. Fall Barbarossa från Finland i juni/juli 1941: ( här kan Neumann varit inkopplad som Heydrich förbindelseofficer, till ett ”Einsatzkommando Finnland,” på samma sätt som i Österrike och Polen), för att sedan efter att Barbarossa kört fast på hösten, beordras att ta posten som…

  5. tysk polisattaché hos svenska säkerhets-polisen i Stockholm för att internera komm-unister i Sverige…

  6. i juni 1942 till Norge, som…

  7. Landesgruppenleiter (LGL) i AO- NSDAP, senare vice…

  8. Reichskommissar i Norge under Terboven, Einsatzstab. ( Skulle ha känt Terboven sedan 1930talet…

  9. anses en av ansvariga (+Rediess) för deportationen av 300 norska studenter 1943, samt…

  10. förstörelsen av norska Finnmark, 1944…

  11. April 1945 befäl över SS-regemente i Tyskland…

  12. (Senare till västlig underrättelsetjänst)

  ———————————————————
  (Ur : Söderman Skandinaviskt mellanspel : 1945)

  Hans -Hendrik Neumann : ” var utlandstysk, uppväxt i Paris, hade under överfallet av Frankrike anfört en SS-bataljon, en kort tid varit kommendant i Bordeaux. Tillhörde en yngre och smartare del av nazis-men. Tillsammans med polisledningen i Stockholm träffade jag Neumann flera gånger, samt även några gånger privat. i Stockholm. Allt som allt var Neumann i det personliga umgänget en mycket hygglig man.

  Han besökte Stockholm under de sista krigsåren och brukade alltid hälsa på hos Söderman. Sista gången var han ett slags vice rikskommissarie i Norge.Han var chef för något slags Einsatzstab vid Rikskommissariatet, avdelning för politik och ideologi. Neumann ville hellre ha ett regements-befäl.. Sista gången han besökte mig var på våren 1944, vi träffades på en cocktail på Opera-baren i Stockholm några timmar. Han visste nog att jag var chef för de norska och danska polistrupperna.

  Neumann omtalade att Tyskland var beslutet att hålla Norge till det sista, och han var väl informerad om motståndsrörelsen och Mil.orgs. verksamhet, ” sind uns wohl bekannt”. – ”

  När ögonblicket kommer behöver vi ju bara arrestera ett hundratal man, så har vi kapat toppen av organisationen. Vi skulle ändå vilja slå till ordentligt och inget kunde vara bättre än om norrmännen genomförde ett öppet uppror före ett ev. invasionsförsök. I så fall skulle man veta att göra processen kort. ”

  Han klagade över att ryssarna voro för många. Mot varje tysk soldat förklarade Neumann kunde stå 8-10 ryssar. Flera av dessa är gubbar, kär-ringar och barn, , men de kväva oss genom sin massa.”

  Så sent som i mars hade tyskarna avrättat flera norska motståndsmän. Söderman försökte att få Neumann att utlämna norska fångar och ev. 100.000 ryska krigsfångar, och försökte att sammanträffa med Neumann, efter att ha fått klartecken från Per Albin Hansson och Christian Günther.

  Den 21 april 1945 skulle ett möte äga rum, i närheten av Charlottenberg, men Neumann kom inte, men Oberführer Heinrich Fehlis, chef för tyska SD i Norge, (under SS-polisgeneral Rediess). Neumann hade några månader tidigare farit tillbaka till Tyskland, där han nu var chef för ett SS-pansarregemente, tyskarna kände till om polistrupperna i Sverige.
  ———————————————————-
  6 maj 1945, till Oslo, träffade Söderman bl.a. Obersturmbannführer dr. Werner Braune,, kommendant Gestapo i Oslo. Tidigare chef för Einsatzgruppe D : Ek.11 b Simferopol 1941/42.
  Deutsche akademische auslandsdienst 1942-43
  Braune, SIPOChef, SD i Norge från 1945.(Nürnberg , avr. 1951, Landsberg)
  ——————————————————–


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: